Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník/ dále rovněž jako NOZ/ a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Prevence proti vzniku reklamace

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku v nevhodném prostředí nebo k nevhodnému účelu.
Neméně důležitá podmínka pro zachování dobrého stavu zboží je dostatečná údržba zboží.Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady zaviněné prodávajícím. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí překontrolovat  (viditelné vady, počet částí, či balíků z kterých se zakoupené zboží skládá) a bez zbytečného odkladu (v případě poškození do 2 pracovních dnů ) nahlásit závady. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Lhůta pro uplatnění reklamací v případě nekompletnosti je maximálně 3 měsíce od data zakoupení zboží. Pozdější reklamace nemusí být uznána.Odpovědnost za vady

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného udržování.
V důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např.: kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České Republiky.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží.
 


Postup pro uplatnění reklamace

Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně  po zjištění vady, a to elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní adrese info@furniture.cz nebo písemně na adresu PROFIS CZECH s.r.o., Víchová nad Jizerou 232, 512 32. K elektonicky podané reklamaci musí být doloženy fotografie poškozeného zboží a doklad o pořízení.  Reklamace bude sepsána reklamačním listem s uvedením typu poškození.
Jestliže vadné zboží bude i nadále používáno a reklamace je uplatněna až později, nemusí být reklamace uznána.
Pro ověření platnosti záruční lhůty je nutno doložit doklad o zakoupení věci.
V případě, že bude předmět reklamace vrácen z důvodu opravy nebo odstoupení od nákupu, bude zboží přijato pouze v čistém a kompletním stavu, není-li dohodnuto jinak.
Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení a doložení všech potřebných informací (doklad o zakoupení, fotografie), pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě.

Způsoby vypořádání reklamace v záruce

1. výměna kus za kus reklamovaného zboží nebo jeho vadné části
2. oprava reklamovaného zboží nebo jeho části

Vyřízení reklamace

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží-nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud není dohodnuto jinak.


Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujících v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do vyřízení reklamace. Dojde-li k výměně Zboží, začne záruční doba znovu, a to od převzetí nového Zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016. Změny v reklamačním řádu vyhrazeny.

KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: PROFIS Czech s.r.o., Víchová nad Jizerou 232, 512 41. Prodáváme kuchyně a kuchyňské linky, pohovky, gauče, sedací soupravy, kancelářský nábytek, komody, obývací stěny a další.

JavaScript musí být povolen